• Μπορούμε Τώρα - Δημιουργική Ενότητα για Ανθρώπινη Πόλη
  • Όλοι Μαζί - Όλοι Μαζί

Αρχική

Ξεκινήσαμε αυτή την ιστοσελίδα, γιατί θέλουμε να κοινοποιήσουμε και να αναδείξουμε τους προβληματισμούς, τις θέσεις και τις προτάσεις μας για τα προβλήματα της πόλης του Αγίου Δημητρίου, να έρθουμε σε επαφή με τους δημότες του και να τους προβάλλουμε το όραμα μας για αυτή την πόλη.

Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας με τους πολίτες, ενημερώνοντας τους για τις δράσεις μας, το πρόγραμμα μας, τις θέσεις μας και δημοσιεύοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους.

Προχωράμε στο να αναδεικνύουμε, να κρίνουμε και να σχολιάζουμε πράξεις και πολιτικές, χωρίς φανφάρες, μικρότητες και λασπολογίες σε βάρος αντιπάλων, αλλά με το ίδιο ήθος, με αξιοπρέπεια και το ίδιο πολιτικό σκεπτικό που ξεκινήσαμε.

Σε αυτό τον κοινό αγώνα, εχθρός μας είναι τα προβλήματα της πόλης και των κατοίκων της και όχι τα πρόσωπα.

Οι υποψήφιοι μας

ypopsifioi 2014 thump 1